Nyheder

Fire meter lang hilsen til Lars Løkke fra LO og FTF

”Kære Lars. Tillykke. Her er et par af vores 22 forslag…”. På et 4 meter langt banner på Christiansborgs slotsplads hænger en morgenhilsen til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen fra LO og FTF. På banneret har LO og FTF listet nogle af de vigtigste ønsker til den kommende nye regering op: Flere job. Stop social…

FTF og LO takker politikerne for en forrygende første halvleg

LO og FTF’s fælles storstilede kampagne ’Sammen skaber vi værdi’ med 22 konkrete forslag til politikerne har haft en forrygende første halvleg. Overvældende positiv respons fra mange – meget forskellige – sider af samfundet og næsten 50 procent mere presseomtale end sidste år. ”Formålet med kampagnen er at minde politikerne om, at de skal huske…

Færre professionsbachelorer i efteruddannelse går ud over velfærden

Antallet af sygeplejersker, pædagoger og andre professionsuddannede, der tager en efteruddannelse, er faldet de seneste år. Besparelser på offentlige tilskud gør det svært for de professionsuddannede at få råd til efteruddannelse, og det bringer velfærden i fare, mener BUPL. FTF og LO vil have en ny støtteordning. Krav om flere timer i skolen og mere…

Nulvækst rammer hårdest hos dem, der har mindst

Børnefamilier, ufaglærte og pensionister bliver hårdest ramt, hvis en kommende regering indfører nulvækst, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Flere økonomer er bekymrede over den politiske sparekurs, da effektiviseringer ikke vil være nok til at sikre velfærden. Den offentlige sektor skal ifølge tal fra Finansministeriet spare 15 milliarder kroner i forhold til det planlagte…

LO og FTF: Vigtige uddannelser får ikke penge nok til ny viden

Alle videregående uddannelser skal bygge på ny viden og forskning. Det siger loven. Men i dag er forsknings- og udviklingsmidlerne meget begrænsede på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, hvor fx sygeplejersker, socialpædagoger, lærere og produktionsteknologer bliver uddannet. Derfor foreslår FTF og LO at styrke forskning og udvikling på de uddannelsesinstitutioner med 300 mio. kr. Der er brug…

LO og FTF: Vi er klar til forhandlinger uanset regeringens farve

LO og FTF er gerne med til at diskutere fremtidens løsninger med regeringen efter valget, uanset farven. De to hovedorganisationer har allerede præsenteret 22 konkrete forslag til politiske løsninger med titlen ”Sammen skaber vi værdi”. Forslagene lægger vægt på udviklingen af velfærd, job til alle, en skarpere indsats mod social dumping samt et styrket indsats…

Danskerne: Politikerne skal tage ansvar for arbejdsmiljøet

75 pct. af danskerne mener, at politikerne har et medansvar for at sikre, at arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser er godt. Men hvad vil politikerne gøre? Indtil videre forholder de sig tavse. Med kun én uge tilbage af valgkampen har politikerne haft tid til at lufte deres ambitioner og mål for Danmarks fremtid. Alligevel har…

Investeringer i udsatte børn giver økonomisk og personligt afkast

I Danmark bliver forskellen mellem velfungerende og udsatte børn stadig større. En tidlig indsats kan hjælpe mange til sundhed og uddannelse og spare staten penge. LO og FTF vil have politikerne til at investere 100 mio. kr. i forebyggelse blandt udsatte børn og unge. En aktiv og forebyggende sundhedsindsats for landets udsatte børn og unge…

Eksplosiv stigning i anmeldte psykiske arbejdssygdomme

Psykiske arbejdsskader er den type af erhvervssygdomme, hvor der er sket den absolut største stigning af anmeldelser de seneste år: Hele 72 procent flere i løbet af de seneste fem år. Tallet må ned nu, og det skal især ske ved at styrke Arbejdstilsynet, mener FTF og LO. Flere og flere ansatte anmelder psykiske arbejdssygdomme.…

Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet over 60 mia. om året

60-80 mia. kr. – eller mindst halvanden Storebæltsbro i nutidskroner. Hvert år. Så meget koster dårligt arbejdsmiljø samfundet. Det anslår FTF og LO på baggrund af tal fra EU-kommissionen. Politikerne må forholde sig til det store beløb i valgkampen, mener de to hovedorganisationer. Politikerne, der i disse uger kæmper for vælgernes stemmer bevæbnet med forskellige…

Nye tal: 370.000 lønmodtagere er stressede

Hvis ikke vi sikrer ordentligt arbejdsmiljø, kommer lønmodtagerne til at betale med deres helbred, frygter LO og FTF. 370.000 lønmodtagere er stressede, viser nye tal. Det må politikerne forholde sig til i valgkampen, mener de to hovedorganisationer, som har konkrete forslag til forbedringer.  Alt for mange bliver syge af stress. Cirka 370.000 lønmodtagere føler sig…

72 pct. af vælgerne: Ansæt flere i Skat

72 pct. af vælgerne: Ansæt flere i SKAT Flere ansatte i SKAT vil tilføre statskassen milliarder af kroner ved bl.a. at inddrive nogle af de ca. 87 mia. kr., som virksomheder og borgere skylder det offentlige. Det siger både repræsentanter for de ansatte i SKAT og en af Danmarks førende skatteeksperter. De bakkes op af…

LO og FTF roser regeringens forslag til lempelse af planloven

Regeringen har i dag fremlagt forslag til lempelse af planloven, der skal sikre bedre muligheder for at etablere nye virksomheder og styrke boligområderne i tyndt befolkede områder. LO og FTF roser regeringen for initiativet, som skal være med til at skabe nye arbejdspladser og styrke landdistrikterne. Regeringens forslag til et bredt løft til landdistrikterne indebærer,…

FTF og LO foreslår ny pakke mod social dumping – seks punkter med lige vilkår og fair konkurrence for lønmodtagere og virksomheder

Udenlandske lønmodtagere er velkomne i Danmark, men det skal være på danske vilkår med udgangspunkt i overenskomsterne. Derfor foreslår de to organisationer nu en pakke mod social dumping med ny lovgivning, hårdere straffe, internationale aftaler og en intensiveret indsats for overholdelsen af regler og overenskomster. Pakkens overskrifter er: Politikerne skal bakke op om den danske…

LO-FTF roser statsministeren for at sætte dagpenge på dagsordenen 1. maj

Statsminister Helle Thorning-Schmidt har som optakt til dagens 1. maj-møder lanceret en række socialdemokratiske grundholdninger til indholdet af fremtidens dagpengesystem. LO-FTF roser statsministerens initiativ, som er i tråd med fagbevægelsens ni principper for et nyt dagpengesystem. Statsministerens udmelding handler blandt andet om at skabe tryghed, og at færre skal miste dagpengeretten i fremtiden. Disse udmeldinger…

Private virksomheder rammes af besparelser i det offentlige

Det skader væksten og betyder færre job i både den offentlige og private sektor, når kommuner underforbruger. Hvis kommunerne havde brugt alle penge på budgettet fra 2011-2014, kunne der være blevet skabt op til 6.000 ekstra private job. Lad kommunerne bruge deres penge, mener LO og FTF, der vil have justeret regnskabssanktionerne, så kommunerne holder…

Vælgerne vil have kommuner til at bruge penge på velfærd

Det er et problem for velfærden, hvis kommunerne undlader at bruge hele deres budget. Det mener to ud af tre vælgere, der samtidig siger, at kommunerne bør bruge alle de penge, som de har til rådighed, til at skabe nye arbejdspladser. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Kommunerne bør bruge alle de penge, som…

Kommunerne har sparet 18 mia. kr. på velfærd siden 2011

Skrappe økonomiske regnskabssanktioner låser kommuner og regioner fast i underforbrug år efter år. Fra 2011-2014 har underforbruget i kommunerne sammenlagt været 18 mia. kr. Penge, der kunne gå til velfærd, men ikke er anvendt. 18 mia. kr. svarer til, at kommunerne i gennemsnit unødigt har sparet 1,9 procent på velfærden årligt i de sidste fire…

LO og FTF: Lad pensionsselskaber investere i det offentlige

Pensionsselskaber står klar med den store check til omfattende investeringer i infrastruktur og udvikling af bygninger og anlæg, men samarbejdet bremses af skrappe deponeringsregler. LO og FTF vil lempe reglerne, der i dag hæmmer offentlig private partnerskaber (OPP). Det vil sikre flere investeringer i projekter, der gavner det offentlige og udvikler velfærden til gavn for…

FTF og LO: Styrk offentlig-privat samarbejde med viden og rådgivning

Danmark kan udvikle den offentlige sektor og skabe flere private job ved at oprette en national enhed med viden og rådgivning om offentlig-privat samarbejde, som FTF og LO nu foreslår. Der er bred opbakning til forslaget fra bl.a Dansk Erhverv, OECD og private investorer. Vi kan udrette meget, når det offentlige og private arbejder sammen…

Her er LO og FTF’s 22 forslag til politikerne

I dag offentliggør LO og FTF for første gang samtlige 22 forslag, som ligger til grund for den fælles kampagne ”Sammen skaber vi værdi”. I de seneste to uger har de to hovedorganisationer, der tilsammen repræsenterer 1,5 millioner lønmodtagere, allerede fremlagt flere af forslagene, bl.a. en investeringsplan, der vil kunne skabe 13.000 nye job, ni…

LO og FTF: Store virksomheder bør screenes for praktikpladser

Danmark kan afhjælpe en stor del af erhvervsuddannelsernes mangel på praktikpladser, hvis vi screener store virksomheder for deres potentiale. Sådan lyder meldingen fra LO og FTF. De to organisationer foreslår derfor en forsøgsordning med screening af store danske virksomheder. LO og FTF bakkes op af 76 % af danskerne, som mener, at virksomhederne har et…

Jobrettet uddannelse kan hjælpe flere i arbejde

Arbejdsløse med en kort og mellemlang videregående uddannelse har samme risiko som faglærte og ufaglærte for at blive ramt af langtidsarbejdsløshed. Derfor foreslår LO og FTF, at ordningen med jobrettet uddannelse udbredes til en større gruppe af arbejdsløse. Med den seneste beskæftigelsesreform blev de arbejdsløses ret til seks ugers selvvalgt uddannelse omlagt til en ret…

Lønmodtagerne: Stop forskelsbehandling af arbejdsløse

  Langt flere arbejdsløse bør have ret til jobrettet uddannelse for at få de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Det foreslår FTF og LO, og danskerne bakker forslaget op. Det giver ikke mening, at store grupper af arbejdsløse i dag ikke har den ret. Som arbejdsløs er det svært at holde sine kompetencer ved lige. Simpelthen fordi,…

LO og FTF: Lad os udvikle den offentlige sektor i et styrket partnerskab

Regeringen har i dag fremlagt pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. LO og FTF er enige i, at den offentlige sektor kan gøres bedre i et tæt partnerskab med bl.a. fagbevægelsen. Regeringen har i dag fremlagt deres pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. LO og FTF er enige i, at der er gode muligheder for at gøre…

Vælgerne vil belønne arbejdsmiljø-dukse

Arbejdsgivere, der sikrer et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, skal belønnes økonomisk og med officielt logo, mener LO og FTF, der ønsker at fremhæve en række mønsterarbejdspladser. Arbejdsgiverne bakker op om forslaget, og det samme gør to ud af tre vælgere, viser ny undersøgelse fra Epinion. Pengene skal komme fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, foreslår…

Befolkningen: Politikernes tillid til offentligt ansatte halter

  Vi har stor tiltro til, at medarbejdere i den offentlige sektor kan gøre sektoren mere effektiv. Men det halter med politikernes tillid til medarbejderne, mener en stor del af befolkningen. LO og FTF foreslår et mere forpligtende samarbejde mellem regering og arbejdsmarkedets parter om udvikling af den offentlige sektor Potentialet til at udvikle den…

LO og FTF vil styrke arbejdsmiljøet

Tre konkrete forslag skal løfte indsatsen for et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Et stort flertal af vælgere støtter ideerne fra de to store lønmodtagerorganisationer. Efter flere år med nedskæringer skal Arbejdstilsynet styrkes. Og så skal vi belønne de virksomheder og arbejdspladser, der aktivt bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø – og hjælpe…

LO-FTF går til valg med lønmodtagernes dagsorden

Ingen ved hvornår Statsminister Helle Thorning-Schmidt trykker på valgknappen, men to ting er sikkert: Valget nærmer sig, og LO og FTF er klar med en storstilet kampagneindsats og 22 politiske forslag til politikerne. De to hovedorganisationer har slået kræfterne sammen for at øge den politiske indflydelse til lønmodtagerne. Bag kampagnen ”Sammen skaber vi værdi” står…

Se hvem der rammes af nulvækst i din kommune

Nulvækst vil koste 32.000 job i det offentlige frem mod 2020. Nyt Danmarkskort viser, hvor mange f.eks. pædagoger, HK’ere, SOSU’ere, 3F’ere, lærere og sygeplejersker der bliver færre af i din kommune og region, hvis der indføres nulvækst. Velfærdsforringelser vil ramme både offentlige og private job, advarer LO og FTF, der repræsenterer 1,5 lønmodtagere. Hvis politikerne…

Ledere mangler uddannelse i stress og psykisk arbejdsmiljø

Halvdelen af landets ledere med personaleansvar er ikke uddannet i at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø blandt de ansatte, viser undersøgelse. FTF, LO og vælgerne vil have politikerne til at indføre et krav om, at alle nye ledere skal gennemføre en uddannelse om psykisk arbejdsmiljø. Mange ledere efterspørger selv efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Problemer med…

Vælgerne siger nej til nulvækst

  Over halvdelen af vælgerne siger nej til nulvækst, viser ny meningsmåling fra Epinion. Godt 70 procent ønsker at øge kvaliteten af de centrale velfærdsområder, men det er ikke muligt, hvis der gennemføres nulvækst og udgiftsstop, viser beregninger. At fastholde velfærden på 2014-niveau vil koste cirka 11 mia. kr. frem til 2020, fordi befolkningen vokser. Velfærd…

Nulvækst: Sig farvel til pædagoger, lærere og sosu’er i din kommune

Nulvækst vil koste 32.000 job i det offentlige frem mod 2020. Nyt Danmarkskort viser, hvor mange f.eks. pædagoger, HK’ere, SOSU’ere, 3F’ere, lærere og sygeplejersker der bliver færre af i din kommune og region, hvis der indføres nulvækst. Velfærdsforringelser vil ramme både offentlige og private job, advarer LO og FTF, der repræsenterer tilsammen 1,5 lønmodtagere. Hvis…

FTF og LO lancerer ni principper for nyt dagpengesystem

Forringelserne af dagpengene har sat den danske flexicurity-model under pres og kastet alt for mange ud i økonomisk usikkerhed. Det mener LO og FTF, der derfor melder sig på banen med ni principper, som den kommende regering bør basere forhandlingerne om et nyt dagpengesystem på. Langt færre må fremover opbruge deres dagpengeret, det skal være…

LO og FTF lancerer Lønmodtagerindekset

Det er vigtigt, at landets politikere lytter til lønmodtagernes ønsker for Danmarks udvikling. Det svarer 82 procent i en undersøgelse, som Epinion har lavet for LO og FTF. Derfor lancerer de to hovedorganisationer nu Lønmodtagerindekset som en del af kampagnen ”Sammen skaber vi værdi”. Lønmodtagerindekset vil bidrage med løbende målinger af danskernes holdning til vigtige…

LO og FTF foreslår investeringer i job og vækst

LO og FTF foreslår den kommende regering at lægge ud med en jobrettet investeringsplan. Planen skal, inden for den økonomiske ramme, skabe nye job via fx. renovering af bygninger og boliger, så de bliver mere energivenlige, der skal investeres i offentlig transport, og landzoneloven skal lempes, foreslår LO og FTF blandt andet. – Dansk økonomi…

Kronikken: Sammen skaber vi værdi

(Kronik præsenteret i Berlingske 13/4) Sammen skaber vi værdi Af Harald Børsting, formand LO og Bente Sorgenfrey, formand FTF Når vækkeuret ringer, og vi står op for at gå på arbejde, så gør vi det ikke kun for vores egen skyld. Vi udfylder hver især en særlig rolle, som får hjulene til at dreje rundt…

Vær med i kampagnerne

Tag del i debatten på sociale medier og tag dine billeder og tweets med #skaberværdi

Støt os på Facebook

Tag del i debatten

Følg os på Twitter

Tag del i debatten

Følg os på Instagram

Se billeder fra kampagnen

Nyhedsmail

Vil du have informationen om nye kampagner først ?